Indicatoare de interzicere sau restricţie

Indicatoarele de interzicere şi cele de restricţie sunt, în general, de formă circulară. Ele au, de regulă, un chenar roşu şi un simbol negru aplicat pe fond alb.

De regulă se instalează imediat după o intersecţie care precede un punct sau un sector de drum restricţionat, astfel ales încât conducătorii de vehicule să nu fie nevoiţi să întoarcă spre a găsi un traseu de evitare a restricţiei sau interzicerii. Excepţiile privind anumite situaţii speciale se tratează individual.

Semnificaţia indicatoarelor se aplică imediat înainte sau imediat după locul de instalare al acestora, după caz. Indicatoarele trebuie să fie repetate după fiecare intersecţie de pe sectorul cu restricţii, pentru ca acestea să fie aplicabile celor care intră pe sector de pe drumurile laterale.

Dacă indicatorul de interzicere sau restricţie este instalat împreună cu indicatorul de intrare în localitate, semnificaţia sa se aplică pe tot traseul drumului respectiv în traversarea localităţii, până la întâlnirea indicatorului de ieşire din localitate sau a indicatorului de sfârşit al restricţiilor.

Când aplicarea semnificaţiei indicatorului începe la o anumită distanţă după locul de instalare, indicatorul este însoţit de un panou adiţional pe care se înscrie distanţa respectivă.

În situaţia interzicerii circulaţiei unor anumite categorii de vehicule sau în cazul unor limitări ale masei totale admise ori pe osii, precum şi în cazul unor limitări de gabarit, dacă se doreşte exceptarea celor care se învecinează cu drumul, sub indicator se instalează un panou adiţional.

Show Filters
Show Filters